You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Oliver Jurković


Rođen 18.09.1984. godine u Zaječaru. Pasionirani ljubitelj sporta uopšte, sa posebnim akcentom na "najvažniju sporednu stvar na svetu", kao i distinkcije između predmodernog i modernog fudbala – njihovih sličnosti i razlika. Bavio se raznolikim temama iz sociologije sporta proučavajući zavisnost sporta od društva, ali i njegov povratni uticaj na društvene tokove.


Objave od autora
Preporuke autora
Statistika