You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TripletaSport portal je takođe otvoren za sve vrste marketinga. Pored toga što nudimo svoje usluge, takođe smo otvoreni i za druge predloge. Ako želite da sarađujete sa nama, možete nas kontaktirati putem našeg maila: [email protected]

Marketing na TripletaSport portalu je moguć u vidu recenzija i banera koji se nalaze na sajtu, na pozicijama:

Baner 1 - 400x100px - Glavni baner na sajtu, nalazi se na svim stranicama u zaglavlju
Baner 2 - 370x370px - Prvi baner sa strane u koloni, vidljiv na svim stranama gde ima kolona
Baner 3 - 370x370px - Drugi baner sa strane u koloni, vidljiv na svim stranama gde ima kolona

Ukoliko želite neku drugu poziciju, veličinu, javite se našem timu i razmotrićemo Vaš predlog.

Recenzije se nalaze na početnoj strani u vidu mini recenzija, kao i na svojoj zasebnoj stranici gde je uključen  detaljan opis kompanije.

Baneri i recenzije se po želji, mogu zauzeti posebno ili u paketu. Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas putem e-mail adrese.

Hvala,
TripletaSport portal