You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dobrodošli na portal TripletaSport

TripletaSport.rs vam omogućuje korišćenje sadržaja i usluga portala pod uslovima koji se navode u daljem tekstu. Pristupom portalu smatraćemo da je korisnik upoznat sa svim uslovima(pravilima) kao i da ih u potpunosti prihvata.
TripletaSport može u svako doba izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja.

AUTORSKA PRAVA

Tripletasport.rs (u nastavku portal) polaže prava na svoje vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje portala bez dozvole vlasnika biće smatrano kao kršenje autorskih prava i biće podložno tužbi i nadoknadi štete. Prenošenje naših tekstova na druge portale ili sajtove je dozvoljeno isključivo uz saglasnost vlasnika portala ili vlasnika autorskog teksta. 
Ako smatrate da bilo koja vrsta sadržaja na portalu krši vaše autorsko pravo, interes ili lično pravo, tražite od vlasnika portala odgovor, ispravku ili brisanje spornog sadržaja. Od vas će biti zahtevano da dostavite opis šta tačno nije u redu, kao i lokaciju url adrese.

KOMENTARI POSETILACA

Zabranjeno je promovisanje nasilja, rasne diskriminacije, mržnje, pretnje,
rasizma i svaka vrsta verbalnog vređanja i zlostavljanja.
Zabranjeno je promovisanje narkomanije, pornografije i svake druge nezakonite radnje.
Zabranjeno je objavljivanje i razmena koji sadrže viruse ili bilo koje druge štetne kompjuterske programe, koji imaju za cilj uništavanje ili ograničavanje softvera ili hardvera.
Zabranjeno je objavljivanje sadržaja koji su namenjeni deci u skladu sa zakonom o zaštiti dece na internetu.

TripletaSport ima pravo da obriše komentar u kojem se povređuje  privatnost i identitet.
TripletaSport ne odgovara za komentare posetilaca i neće odgovarati za nelegalnu objavu komentara.

LINKOVI PREMA DRUGIM VEB STRANICAMA

TripletaSport sadrži linkove prema drugim portalima i veb stranicama. 
TripletaSport se u potpunosti odriče odgovornosti sadržaja izvan svog portala.